• نرم افزار حضور و غياب رسا موجب مي شود که نظارت و مديريت پرسنل به نحو احسنت اجرا شده و از کم کاري هاي احتمالي کاسته شود . بعلاوه اين اطمينان براي پرسنل حاصل مي شود که به هيچ عنوان حقي از آنها ضايع نشده و کليه حسابرسي ها طبق قانون و مقررات و ساعات ثبت شده در سيستم صورت مي گيرد. با اتوماسیون کردن حضور و غیاب در يک سازمان، کليه عمليات مربوط به ورود و خروج کارکنان شامل مرخصيها، مأموريتها، اضافه‌کاري، شيفتها، تقويم‌کاري و کارکرد پرسنل ثبت شده و قابل بازيابي است.

   

   

  مهمترین مزایای سیستم های حضور و غیاب

   
  • حذف فرایند ثبت ورود و خروج کارمندان بصورت دستی و کاغذی
  • جلوگیری از تضییع حقوق پرسنل
  • قابلیت انتقال اطلاعات به نرم افزار های تخصصی حقوق و دستمزد
  • جلوگیری از بروز خطای سهوی یا عمدی انسانی و ثبت دقیق ورود و خروج ها
  • سرعت بالا در پیدا کردن اطلاعات مربوط کارمندان
  • جلوگیری از پیشامدهای ناگهانی مانند خطا در محاسبات ساعت مرخصی ، ماموریت و حضور کارمندان
  • حذف هزینه های اضافی مانند چاپ دسته برگه ماموریت ، مرخصی و حضور و غیاب
  • جلوگیری از بایگانی تعداد زیادی کاغذ به عنوان برگه ماموریت ، مرخصی و...
  • حفظ و نگهداری و بازیابی اطلاعات به راحتی امکان پذیر است
  • چاپ برگه ها با نام و مشخصات مشتری و سازمان
  • قابلیت سفارشی کردن کلیه گزارشات و ثبت نرم افزار به نام خودتان
   

  امکانات کلی نرم افزار حضور و غیاب

   

   

  • امکان ثبت و ویرایش مشخصات کارمندان به تعداد نامحدود
  • تعریف انواع استخدامی ها ، انواع مرخصی و انواع ماموریت ها
  • تعریف واحد های سازمانی و انواع سمت ها
  • تعریف اطلاعات کارمندان به همراه عکس کارمند
  • اختصاص کارمندان به شیفت های تعریف شده
  • ورود اطلاعات حضور و غیاب (امکان ورود و محاسبه زمان ورود و خروج)
  • ثبت اطلاعات مالی و محاسبه حقوق بر اساس روزهای کارکرد ، غیبت ، مرخصی و... برای کارمندان
  • گزارش لیست کارمندان بصورت کلی و جزئی
  • گزارش کلی از وضعیت کارمندان (شامل ساعت کارکرد ، غیبت ها ، اضافه کار ، کسر کار و...
  • گزارش جزئی و روزانه از حضور و غیاب و کارکرد کارمندان
  • تنظبمات اضافه کار مجاز ، غیبت ، مرخصی 
  • و...

  تصاویری از محیط برنامه